Orientačná ponuka

Archa Domov seniorov SNAŽÍME SA PRIDAŤ ROKOM ŽIVOT 

 

Cesta: Titulka

 

Podmienky prijatia

Pred podaním žiadosti do zariadenia pre seniorov si musí občan (žiadateľ) podať žiadosť o posúdenie stupňa odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivá preberá aj podáva na oddelení sociálnych vecí na Miestnom úrade v mieste trvalého bydliska.

 
 
 

Miestny úrad po vykonaní lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti vydá posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Občan na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a žiadosti o poskytovaní sociálnej služby je zaradený do evidencie žiadostí (tzv. poradovníka čakateľov v zariadení).


Pred zaradením žiadosti je občan informovaný o službách, ktoré mu môže zariadenie poskytnúť, o úhradách za služby a obmedzeniach vyplývajúcich z domového poriadku, ktoré súvisia s bývaním.

Ďalšie tlačivá:

  1. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie sociálnej služby. Vyhlásenie o majetku nie je povinný predložiť žiadateľ, ktorý na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o jeho zdravotnom stave nemôže sám urobiť právny úkon (podpísať čestné vyhlásenie o majetku)
  2. Rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Podmienky prijatia

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies