Orientačná ponuka

Archa Domov seniorov SNAŽÍME SA PRIDAŤ ROKOM ŽIVOT 

 

Cesta: Titulka > Poskytované sociálne služby

 

Poskytované sociálne služby - archív dokumentov

DSA
 
 
 
Domov seniorov ARCHA  poskytuje nasledovné sociálne služby: 
Zariadenie pre seniorov (celoročná pobytová forma)

Kapacita: 83 miest


Prijímateľom zariadenia sa poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- ubytovanie 

- stravovanie

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
- osobné vybavenie
- úschova cenných vecí 

- záujmová činnosť


Zariadenie opatrovateľskej služby (pobytová forma trvajúca  max. 6 mesiacov v jednom kalendárnom roku) 

Kapacita: 24 miest (
napr. po pobyte v nemocnici, v čase zhoršeného zdravotného stavu alebo je akýsi mostík ak v zariadení pre seniorov nie je možnosť poskytnúť starostlivosť a jej potreba je nevyhnutná)

Prijímateľom zariadenia sa poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- ubytovanie 

- stravovanie

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
- úschova cenných vecí 


Denný stacionár (ambulantná (denná) forma)

Kapacita: 8 miest pre obyvateľov Bratislavy (poskytuje sa 
v čase, keď príbuzní pracujú alebo tým občanom, ktorí v snahe predchádzať patologickému starnutiu vítajú možnosti aktivizačných foriem pobytu
Prijímateľom zariadenia sa poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- stravovanie

- rozvoj pracovných zručností
- záujmová činnosťKomplexná zdravotná starostlivosť: 
  • 1x týždenne zmluvný všeobecný lekár
  • 1x týždenne psychiater, chirurg, internista
  • ošetrenie u iných odborných lekárov realizujeme v sprievode personálu alebo rodinných príslušníkov v nemocnici s poliklinikou na Kramároch
  • rýchla zdravotná pomoc, prípadne hospitalizácia

Doplnkové služby:
- každý druhý týždeň kaderníčka (strihanie, farbenie, natáčanie, trvalá...)
- pedikúra (podľa potreby)


Poslanie a hlavná úloha pre všetky formy sociálnych služieb v DSA je vytvoriť bezpečné opatrovateľské zázemie tým obyvateľom, ktorí sa dostali do stavu sociálnej núdze a zabezpečiť adekvátnu pomoc pri riešení ich individuálnych problémov. 
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Poskytované sociálne služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Kontakt

Domov seniorov ARCHA
Rozvodná 25
831 01 Bratislava
Tel: 02/547 736 48, 02/547 736 42 - informátor
E-mail: riaditelka@dsarcha.sk

Podrobný kontakt

 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies